Polekowe zaburzenia zapachu z ust i smaku

Zaburzenia smaku oraz nieprzyjemny zapach z ust nierzadko występują jako efekt niepożądanego działania farmakoterapii. Gdy zaburzenia są kłopotliwe, pacjenci zgłaszają je lekarzowi dentyście podczas rutynowych wizyt w gabinecie. Analizy farmakoepidemiologiczne pokazują, że 15-18% pacjentów przyjmujących leki może zgłaszać zmianę odczuwania smaku. W skrajnych sytuacjach może to doprowadzać do istotnych klinicznie zaburzeń odżywiania. Najczęściej w praktyce klinicznej spotykamy się ze skargami pacjentów na metaliczny posmak w ustach. Często pacjenci sami korelują to z przyjmowanymi lekami. Jednakże spektrum takich działań niepożądanych może być znacznie szersze i dlatego przy zbieraniu wywiadu należy odnieść pojawiające się objawy do terapii z użyciem nowo wprowadzonych leków, a także do suplementów diety. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, gdy ich nasilenie nie jest akceptowane przez pacjenta, można podjąć próbę zamiany aktualnie stosowanego leku na inny, ponieważ w zakresie występowania opisanych działań niepożądanych mogą istnieć różnice w poszczególnych klasach leków. W tabeli zabrano leki, które najczęściej mogą powodować ww. działania niepożądane. Zgrupowano je w czterech działach w zależności od wywoływanych objawów.

Dr Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków oraz Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków – Szpital Uniwersytecki w Krakowie