Apel ws. subskrypcji „Gazety Lekarskiej”

Apel

do Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w  Krakowie

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, o dokonanie subskrypcji papierowej wersji „Gazety Lekarskiej” za pomocą formularza udostępnionego na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej pod adresem https://nil.org.pl/gazeta

Przypominamy, że w związku ze zmianą polityki wydawniczej, wprowadzoną przez Naczelną Radę Lekarską, Lekarze i Lekarze Dentyści zainteresowani otrzymaniem „Gazety Lekarskiej” w wersji drukowanej powinni to zadeklarować za pomocą ww. formularza subskrypcyjnego. Wymóg ten nie dotyczy lekarzy po 70. roku życia.

Dokonanie subskrypcji przez możliwie jak największą liczbę odbiorców pozwoli na kontynuację dotychczasowej praktyki wspólnej wysyłki papierowej wersji „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” wraz z ogólnopolską „Gazetą Lekarską”, co wpłynie na znaczące obniżenie kosztów kolportażu wydawnictw samorządowych.

Robert Stępień
prezes ORL w Krakowie