Nagroda Specjalna Press Club Polska dla wszystkich lekarzy

Podczas gali nagród dziennikarskich Press Club Polska 2022, która odbyła się 17 maja, wręczono Nagrodę Specjalną Press Clubu wszystkim polskim lekarzom i naukowcom popularyzującym wiedzę o pandemii koronawirusa i przeciwdziałającym pseudonaukowej dezinformacji – za konsekwentną działalność edukacyjną i prozdrowotną prowadzoną w trudnym czasie pandemii wspólnie z dziennikarzami. W imieniu lekarzy i naukowców nagrodę odebrali przedstawiciele środowiska – Tomasz Karauda, dr Matylda Kłudkowska, prof. Andrzej Matyja, prof. Krzysztof Pyrć oraz dr Joanna Zabielska. Continue reading Nagroda Specjalna Press Club Polska dla wszystkich lekarzy

Prof. UJ dr hab. med. Hanna Dziatkowiak (1931-2021)

18 grudnia 2021 roku, po przewlekłej chorobie, odeszła w wie­ku 90 lat na „wieczny dyżur lekarski” moja ukochana Żona oraz Mama, Babcia i Prababcia – prof. UJ dr hab. med. Han­na Magdalena Dziatkowiak z d. Woch. Pediatra i diabetolog. Urodziła się w Warszawie w 1931 roku. Przeżyła Powsta­nie Warszawskie. Studia lekarskie rozpoczęła w 1951 roku na Uniwersytecie im. Karola w Pradze – Oddział w Pilznie (tam się poznaliśmy), a ukończyła w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1956 roku. Continue reading Prof. UJ dr hab. med. Hanna Dziatkowiak (1931-2021)

Dr n. med. Bogumiła Pietrzyk (1923-2021)

29 grudnia 2021 roku kilkadziesiąt osób: najbliższa rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi pożegnali na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie dr n. med. Bogumiłę Aleksandrę Pietrzyk z domu Pasternak, lekarza pediatrę, przez wiele lat związaną ze Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej w Krakowie. Kochaną Mamę, Babcię i Prababcię, Dobrego Lekarza, nietuzinkowego Człowieka. Continue reading Dr n. med. Bogumiła Pietrzyk (1923-2021)

Małopolanie Roku 2019 i 2020

10 maja w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów Małopolanina Roku 2019 i 2020 oraz Człowieka Roku 2019 i 2020. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się lekarze – prof. Wojciech Nowak, były rektor UJ, oraz prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który wyróżnienie to odbierał w imieniu wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Continue reading Małopolanie Roku 2019 i 2020

Krajobraz między wyborami

Powoli opada w naszej Izbie „wyborczy kurz”, odsłaniając rzeczywistość IX kadencji samorządu lekarskiego. To na ra­zie nowy porządek w izbach okręgowych, bo zjazd krajowy odbędzie się 12-14 maja br. Wybory przeprowadzone pod­czas zjazdów okręgowych wyłoniły 9 „nowych” prezesów, ponowny wybór na drugą kadencję uzyskało 15 dotych­czasowych prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. Na 24 osoby pełniące tę funkcję wybrano 18 lekarzy oraz 6 leka­rzy dentystów. Delegaci na Zjazdy wybrali również okręgo­wych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz człon­ków organów poszczególnych izb. Continue reading Krajobraz między wyborami

Robert Stępień na czele krakowskiej Izby Lekarskiej

W sobotę 26 marca odbył się w Krakowie XLI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Decyzją Zjazdu po raz kolejny funkcję prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej pełnić będzie lekarz dentysta Robert Stępień. Nowym Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został lekarz Jerzy Sławiński. W Zjeździe wzięło udział 195 z 229 wybranych delegatów. Continue reading Robert Stępień na czele krakowskiej Izby Lekarskiej