Rośnie liczba chorych i szpitalna baza

– (…) Będziemy dostosowywać bazę łóżek covidowych do potrzeb, które – trzeba to jasno powiedzieć – rosną, zabezpieczając zarazem odpowiednią liczbę miejsc dla pozostałych pacjentów. Dziękuję wszystkim dyrektorom i pracownikom szpitali, którzy (…) wyszli naprzeciw tym wyzwaniom, a niejednokrotnie sami inicjowali ponadstandardowe działania. Małopolanie mogą mieć pewność, że służba zdrowia daje z siebie wszystko powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita na spotkaniu z mediami w środę 10 marca.

Od tygodnia w Małopolsce wyraźnie rośnie liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2, wahając się od 499 (poniedziałek 8.03.) do 1487 (środa 10.03.), tymczasem jeszcze 14 lutego liczba ta wynosiła tylko 212. W styczniu w Małopolsce zanotowano łącznie 8 948 nowych zakażeń, w lutym – 10 361, zaś tylko od 1 marca do 9 marca – 7 184 – informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rośnie też liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. 9 marca wynosiła ona 1285, a dzień później już 1331. Liczba zajętych łóżek respiratorowych wzrosła z poziomu 126 do 159. 14 lutego było ich 99.

10 marca wolne były jeszcze 2382 łóżka. Najwięcej zakażeń potwierdzanych jest w samym Krakowie (7.03. – 314 z 997; 10.03. – 465 z 1487). Tym samym to właśnie w stolicy Małopolski są też większe potrzeby w zakresie łóżek covidowych. Dlatego wojewoda Łukasz Kmita podjął decyzję o reaktywowaniu oddziału covidowego w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką. To w tym szpitalu – u szczytu drugiej fali epidemii – funkcjonował jeden z większych oddziałów dla pacjentów z COVID-19 w Małopolsce, liczący 116 łóżek. Na mocy decyzji wojewody, placówka już przywróciła część łóżek covidowych – w najbliższych dniach będzie tam działał oddział liczący 61 łóżek, w tym 8 respiratorowych. 10 marca poszerzony też został oddział covidowy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Będzie on liczył 30 łóżek, w tym 5 respiratorowych. Zwiększy się też liczba łóżek respiratorowych w Szpitalu im. S. Żeromskiego.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, a w którym uczestniczyli wojewoda Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig oraz prorektor CM UJ prof. Tomasz Grodzicki – zapadła kierunkowa decyzja dotycząca szpitala tymczasowego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie. CUMRiK ma się stać głównym covidowym szpitalem referencyjnym. To rozwiązanie leży w interesie wszystkich szpitali krakowskich i usprawni opiekę nad pacjentami covidowymi.

Szpital Uniwersytecki z Krakowie, będący szpitalem patronackim dla tego szpitala tymczasowego, wskazał, że aby rozwinąć maksymalny potencjał szpitala tymczasowego zlokalizowanego w budynkach przy ul. Kopernika 50 i Botanicznej 3 do poziomu 164 łóżek (w tym 30 IT), potrzeba 75 lekarzy i 160 pielęgniarek. Aby osiągnąć ten cel, MOW NFZ opracował wskaźnik określający liczbę personelu ze szpitali krakowskich, niezbędną do zabezpieczenia wskazanego zapotrzebowania zgłoszonego przez SU. Brana była pod uwagę obecna liczba personelu medycznego danego szpitala w stosunku do liczby i zakresu udzielanych świadczeń. Założeniem było przede wszystkim równomierne i solidarne rozłożenie oddelegowań na wszystkie krakowskie szpitale. Wśród placówek, które zostały wskazane przez algorytm MOW NFZ, jest 15 podmiotów. Oddelegowani lekarze stanowiliby łącznie 4% lekarzy zatrudnionych w krakowskich szpitalach, do których została skierowana prośba Wojewody o wyznaczenie osób do pracy.

MUW poinformował, że szpitale wytypowały, oczywiście czasowo, łącznie 95 pielęgniarek i 43 lekarzy; „W odniesieniu do szpitali, które wskazały mniejszą liczbę niż wynikała z algorytmu opracowanego przez MOW NFZ, będziemy prowadzić dalsze rozmowy bądź wydawać decyzje zwiększające liczbę łóżek covidowych w danej placówce – tak, aby zaangażowanie wszystkich krakowskich szpitali było równomierne.”

 Równolegle Wojewoda wystosował pisma do powiatowych i grodzkich urzędów pracy, a zebrane dane przekazano do Szpitala Uniwersyteckiego, z prośbą o wystąpienie do tychże urzędów pracy z ofertą zatrudnienia (praca w lokalizacji CUMRiK). Z danych wynika, że w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych jest ok. 500 osób reprezentujących zawody medyczne (np. w GUP w Krakowie – 52 lekarzy i 17 pielęgniarek).

W przypadku osiągnięcia stanu obłożenia łóżek w pełni rozwiniętym szpitalu tymczasowym w CUMRiK-u na poziomie 75%, Wojewoda przewiduje rozwijanie potencjału szpitala tymczasowego utworzonego na bazie EXPO w Krakowie. W pierwszej kolejności planowane jest uruchomienie dwóch modułów po 28 łóżek. Natomiast na razie nie ma potrzeby uruchamiania szpitala tymczasowego na bazie 20. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Krynicy-Zdroju, bo w tej chwili bufor wolnych łóżek w szpitalach w tamtym regionie jest stosunkowo duży.

Wojewoda Łukasz Kmita uzgodnił z dyrektorami trzech szpitali, że także one utworzą swego rodzaju by-passy w poszczególnych regionach, tak aby jeszcze mocniej zabezpieczyć mieszkańców Małopolski na wypadek eskalacji pandemii. W szpitalach tych w najbliższym czasie powstaną duże oddziały covidowe lub placówki te stopniowo zostaną niemal w całości przekształcone na potrzeby hospitalizacji pacjentów COVID-19. I tak – jak informuje MUW – już na tym etapie, dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Łukasz Węgrzyn potwierdził uruchomienie w najbliższym czasie kolejnych łóżek covidowych do poziomu łącznie 200 (obecnie jest tam 90 łóżek covidowych), a tym samym gotowość do działań zmierzających do pełnego przekształcenia szpitala w placówkę leczącą głównie chorych na COVID-19.

Analogiczne działania etapami będą rozwijane w szpitalach w Proszowicach i Limanowej. Już w najbliższym czasie w pierwszej z wymienionych placówek będzie o 35 łóżek covidowych więcej, zaś w drugiej – kolejne 20. Oddział covidowy zostanie też poszerzony w szpitalu w Olkuszu o 23 łóżka. Kolejne łóżka (6) będą też w szpitalu w Brzesku. Aby wzmocnić zabezpieczenie także Małopolski Zachodniej, w razie zwiększania się potrzeb w zakresie hospitalizacji pacjentów z COVID-19 poszerzone zostaną również oddziały covidowe w szpitalu w Chrzanowie (o ok. 20 łóżek) i Oświęcimiu (o 10-15 łóżek). Dalsze kroki będą dostosowywane do bieżących potrzeb.

Pismo Wojewody w sprawie oddelegowania lekarzy do pracy na oddziałach covidowych dotarło także do krakowskiej Izby Lekarskiej oraz pozostałych Izb działających na terenie Małopolski.

 (Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)