Stażyści chcą zostać w Krakowie

576 osób, w tym 479 lekarzy i 97 lekarzy dentystów otrzymało skierowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na odbycie od 1 października br. stażu podyplomowego na terenie działania Izby. Liczba stażystów jest o 83 większa niż w roku ubiegłym, do czego przyczynili się m.in. pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Najwięcej młodych lekarzy trafiło do placówek krakowskich, w tym do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – 101 lekarzy i 15 dentystów, Szpitala Uniwersyteckiego – 60, Szpitala Specjalistycznego im. Dietla – 71, Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera – 48 oraz Szpitala Specjalistycznego im. Żeromskiego – 44. Natomiast najwięcej stomatologów – 50, szkolić będzie jak zwykle Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna oraz Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna – 20.

Tradycyjnie już liczba miejsc zarezerwowanych w krakowskich szpitalach okazała się za mała i konieczne było – na prośbę Komisji Organizacyjnej ORL skierowaną do dyrektorów tych placówek – jej zwiększenie. Niestety zainteresowanie odbyciem stażu w szpitalu powiatowym czy po prostu zlokalizowanym poza Krakowem nie jest duże, co dobitnie pokazują dane z Delegatur. Tam najwięcej, bo aż 10 osób, rozpocznie staż w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 8 osób – w Szpitalu Specjalistycznym Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. ks. Markiewicza w Brzozowie, po 6 w Szpitalu Specjalistycznym im. Klimontowicza w Gorlicach i Szpitalu Powiatowym im. Chałubińskiego w Zakopanem oraz tylko 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

– Od lat pierwszym wyborem stażysty jest podmiot leczniczy zlokalizowany w Krakowie. Szpitale powiatowe nie są dla nich atrakcyjne – komentuje tę sytuację Mariusz Janikowski, przewodniczący Komisji Organizacyjnej ORL, tłumacząc: – W czasie studiów medycznych w Krakowie poznali już te podmioty, a dodatkowy wywiad środowiskowy ułatwia im wybór tego właściwego. Ważna jest też dla nich perspektywa pracy w Krakowie, a ponieważ duża część młodych lekarzy po odbyciu stażu wiąże się z daną jednostką, jest on dla nich przetarciem ścieżek do przyszłego zatrudnienia. Wybierając swoje miejsce odbywania stażu podyplomowego warto jednak pamiętać, że możliwości szkoleniowe, a szczególnie „dostęp” do pacjenta i lekarza oraz możliwość nabycia doświadczenia w placówkach powiatowych są dużo większe.

Tegoroczny staż odbywa się jeszcze na starych zasadach – jego modyfikacja opisana w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty miała obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., ale minister zdrowia przesunął zmiany o rok. Można się spodziewać, że wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Co się zmieni? – Przede wszystkim program stażu podyplomowego z możliwością jego tzw. personalizacji – wyjaśnia doktor Janikowski. – Oznacza to, że poza obowiązującymi cząstkami można będzie „dobrać” dyscypliny, które szczególnie interesują stażystę. Tym bardziej że z obowiązkowego programu znika np. ginekologia. Program stażu będzie wzbogacony o szkolenia takie jak funkcjonujące od dawna z prawa medycznego i bioetyki oraz nowe z komunikacji z zespołem terapeutycznym czy dotyczące przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, profilaktyki onkologicznej oraz leczenia bólu. Zmienią się też zasady wybierania podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu. I tak w przypadku staży lekarskich podmiot taki będzie musiał realizować staż przynajmniej w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. W przypadku lekarzy dentystów przepis ten sprowadza się do realizacji programu w dziedzinie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. Spowoduje to, że na rynku podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego nastąpi mała rewolucja.

opr. KD