Szpital tymczasowy we Wrocławiu krytycznie oceniony przez NIK

COVID-19 wywołał kryzys zdrowotny i gospodarczy na bezprecedensową skalę. Jako jedno z rozwiązań, które miały służyć przeciwdziałaniu epidemii, przewidziano szpitale tymczasowe. Najgłośniej było o tym przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. Stało się tak z powodu podnoszonych w debacie publicznej licznych kontrowersji towarzyszących powstawaniu i funkcjonowaniu tej placówki. Działania związane z utworzeniem i funkcjonowaniem tego szpitala dokładnie prześwietliła wrocławska Delegatura NIK, przeprowadzając w tym zakresie kontrolę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Obiekcje wzbudzają w szczególności lokalizacja szpitala na gruntach prywatnych oraz wysokie koszty jego utworzenia. W ocenie Naczelnej Izby Kontroli, aktywność Wojewody związana z przygotowaniem inwestycji była chaotyczna, spóźniona i nie została poprzedzona rzetelną analizą. W toku realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprawidłowości, w świetle których należy uznać szpital tymczasowy za samowolę budowlaną. Niektóre z przyjętych podczas budowy szpitala tymczasowego rozwiązań architektonicznych, technicznych i budowlanych były błędne, a placówce nie zapewniono w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej.

Dopuszczono także do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych w wielkich rozmiarach. Wojewoda zaakceptował i zrealizował prace adaptacyjne związane z budową szpitala tymczasowego w oparciu o zaproponowane przez przedsiębiorcę stawki, które w istotny sposób odbiegały od średnich stawek rynkowych, co w konsekwencji doprowadziło dozawyżenia kosztów budowy o ok.11 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem SzT we Wrocławiu wyniosły łącznie ok. 79, 4 mln zł.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/

Koszty  związane z organizacją i  funkcjonowaniem SzT we Wrocławiu (opis grafiki poniżej)