3 procent więcej za przywrócenie normalności w ochronie zdrowia

Wszystkie szpitale w Polsce, placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej już od lipca otrzymają o 3 proc. wyższą zapłatę za świadczenia udzielane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ma to zachęcić do szybszego odmrażania służby zdrowia – poinformował 8 lipca w Krakowie Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Razem z Ministerstwem Zdrowia wypracowaliśmy nowe rozwiązanie, które dotyczy wzmocnienia finansowego wszystkich elementów publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce… Każda z tych jednostek, z każdego poziomu, będzie do każdej faktury za wykonane świadczenia otrzymywać dodatkowo te środki. Już najwyższy czas, żebyśmy przywrócili normalny tryb leczenia. Musimy szybko nadrobić deficyt zdrowia, jaki się wytworzył w czasie pandemii – podkreślił  prezes Niedzielski.

W skali kraju do systemu każdego miesiąca trafi o blisko 180 mln zł więcej. Wg szacunków NFZ, małopolskie szpitale współpracujące z NFZ w ramach sieci lub kontraktów w ciągu drugiego półrocza tego roku otrzymają w sumie ok. 72 mln zł więcej.

– 7 lipca oficjalnie powołałem specjalny zespół w NFZ, który przygotuje wszystkie procedury i schematy rozliczeń. Oczywiście, prace nad tym rozpoczęliśmy wcześniej – dodał A. Niedzielski.

Dyrektor małopolskiego oddziału NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska zapewniła, iż oddział do końca lipca przygotuje aneksy umów, zwiększające także wyceny świadczeń. Małopolskie szpitale czeka podwyżka ryczałtów. Szpitale sieciowe w całej Polsce otrzymają dodatkowo 302 mln zł, z czego do Małopolski trafi ponad 26,5 mln. MOW NFZ zamierza zapłacić więcej za chorych przyjmowanych m.in. na oddziałach ortopedii, kardiologii czy interny.

Warto w tym miejscu dodać, iż w woj. małopolskim w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej w 2019 roku funkcjonowało 13 szpitali wojewódzkich (w tym 1 działający w formie spółki), 19 szpitali powiatowych, 8 szpitali resortowych, nie licząc Szpitala Uniwersyteckiego, krakowskiego oddziału Centrum Onkologii, Szpitala Zakonu Bonifratrów i kilku innych, o innej formie własności. Do tzw. sieci szpitali włączono 36 placówek, więc pula do podziału nie szokuje.

A. Niedzielski zapowiedział także możliwość przywrócenia konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zawieszonych „koronawirusową specustawą”.

Jednocześnie trwa rozliczanie pandemii. Do tej pory NFZ na walkę z koronawirusem w Polsce wydał około miliarda złotych. Do szpitali trafiło ponad 900 mln, na testy przeznaczono ponad 30 mln zł. Małopolski oddział NFZ regionalnym placówkom zaangażowanym  w zapobieganie i zwalczanie COVID-19 zapłacił blisko 80 mln zł. Najwięcej środków otrzymał Szpital Uniwersytecki, pełniący funkcję szpitala jednoimiennego. Wg danych NFZ, na jego konto z tego tytułu trafiło ponad 57 mln zł.

Prezes NFZ nie zaprzeczył jednak, że nie wszystkie rachunki wyrównano, są przypadki szczególne. Np. jako jeden z ponoć nielicznych w kraju zastrzeżenia zgłasza krakowski Szpital im. Żeromskiego. Wg NFZ, rozliczenia będą możliwe po przedstawieniu przez szpital szczegółowych rachunków.

Szpital im. Żeromskiego nie był szpitalem jednoimiennym, jednak prowadzi dwa oddziały zakaźne – dla dzieci i dla dorosłych, gdzie trafiali chorzy z COVID-19, wykonywał również dla prawie całego Krakowa testy diagnostyczne. Dr Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala im. Żeromskiego podkreśla, iż realizując polecenie Wojewody podwyższono w szpitalu gotowość, zwiększono obsadę na tych oddziałach i zapewniono ciągłość opieki, płacono pracownikom za nadgodziny. I choć szpital dostał tak zwany ryczałt „covidowy”, jednocześnie o tyle samo zmniejszono mu zapłatę w ramach głównego ryczałtu. Czyli nie zwrócono żadnych kosztów poniesionych w związku z pandemią.

Spór toczy się także o płace – dodatek za rezygnację przez lekarzy zajmujących się chorymi na COVID-19 z pracy w innych miejscach. O to samo walczy zresztą także dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. NFZ poinformował, iż analizowane są możliwości wyrównania wynagrodzeń. Źródłem konfliktu jest różne rozumienie „pracy na wyłączność”.

Prezes NFZ Adam Niedzielski przyjechał do Krakowa uroczyście otworzyć nową Salę Obsługi Klienta MOW NFZ, uruchomioną w biurowcu przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie.  O przeprowadzce obsługi klienta NFZ z ul. Batorego na Wadowicką już informowaliśmy na naszej stronie. Od 6 lipca nowa sala działa w pełnym zakresie.

Jolanta Grzelak-Hodor

Fot. JGH