Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości SU wyróżnione

Kompleksowo i profesjonalnie

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego, co drugi Polak w wieku powyżej 15 lat ma kilka kilogramów za dużo. Trzech na pięciu z nas ma nadwagę, a ok. 25% dorosłych Polaków jest otyłych. W pandemii tyjemy jeszcze szybciej – w 2025 roku otyłych będzie co najmniej 26% kobiet i 30% mężczyzn w naszym kraju. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc w walce z nadwagą.


Można ją już uzyskać m.in. w Krakowie. Utworzone 1 września 2020 r. Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości przy Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie otrzymało właśnie wyróżnienie w kategorii „efekty kliniczne” w polskiej edycji prestiżowego konkursu „Wartość w medycynie Dragon’s Grant & Endorsement”, którego organizatorem jest Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Centrum Ochrony Zdrowia przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Decision Institute /VBHC Center Europe. Inicjatywa ta ma na celu promowanie dobrych, praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, tzw. Value Based Healthcare. Centrum wyróżniono za kompleksowy i nowoczesny model leczenia otyłości.


Ośrodek oferuje kwalifikację do zabiegu, przygotowanie i diagnostykę przedoperacyjną, edukację, hospitalizację i leczenie chirurgiczne technikami minimalnie inwazyjnymi (jak laparoskopia). Co więcej, już po zabiegu, pacjent zostaje objęty długoterminową opieką wielospecjalistyczną zgodnie z indywidualnym planem leczenia dostosowanym do jego potrzeb (m.in. opiekę dietetyka, wsparcie psychologiczne). Przyjęty model organizacji Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości jest zgodny z koncepcją KOS-BAR (kompleksowej skoordynowanej opieki nad pacjentem bariatrycznym). Projekt promuje również nowoczesną opiekę okołooperacyjną (protokół ERAS).


Jak przyznaje prof. Piotr Major, koordynator Centrum: „Zaproponowane zasady funkcjonowania Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie są niewątpliwie rozwiązaniem innowacyjnym na skalę kraju jak również Europy, a nawet świata. Model kompleksowej, skoordynowanej opieki nad pacjentem bariatrycznym został wdrożony w Szpitalu Uniwersyteckim pomimo braku odrębnego finansowania. Dzięki temu ośrodek stał się jednym z nielicznych w kraju, w którym pacjent cierpiący na otyłość uzyska kompleksową pomoc w pełni bezpłatne”.


Dodajmy, że w grudniu 2020 r. projekt „Współczesny model chirurgicznego leczenia otyłości – organizacja i działalność Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”, realizowany przez zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Andrzeja Matyi, był jednym z 11 laureatów konkursu Złoty Skalpel, organizowanego od 12 lat przez wydawnictwo Puls Medycyny.

(Źródło: www.su.krakow.pl, opr. KD)

fot. Agnieszka Diakow, archiwum SU w Krakowie