Doktor Władysław Biegański – polski Hipokrates

Praca „Doktor Władysław Biegański – polski Hipokrates” pod redakcją Beaty Zawadowicz jest trzecim tomem Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (TLCz), wydanym w 2019 r. Druk ukończono w 2020 r. Podtytuł tomu brzmi: „Materiały z obchodów 100-lecia śmierci Władysława Biegańskiego w ramach Roku Władysława Biegańskiego”.

Redaktor Beata Zawadowicz jest prezesem TLCz, którego dr Władysław Biegański (1857-1917) w 1901 r. był założycielem i pierwszym prezesem. Książka graficznie nawiązuje do wcześniejszych tomów. Obejmuje wprowadzenie „O rocznicy i książce” oraz pięć rozdziałów. Rozdział 1. „Obchody 100-lecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie” – zawiera dokumentację ogłoszenia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego, sprawozdanie z obchodów, dokumentację sesji inauguracyjnej w Częstochowie (7.04.2017 r.). Znaleźć w nim również można reprint fotograficznego albumu „Światło w medycynie” autorstwa H. Buffi, Ł. Kulak i M. Zembali, w którym znalazły się aforyzmy Biegańskiego. Rozdział 2. poświęcony jest Konferencji Naukowej „Doktor Władysław Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”, z podrozdziałami opisującymi działalność Biegańskiego na tle filozoficzno-etycznym i kulturowo-społecznym. Ta część publikacji zawiera pełne teksty wygłoszonych referatów, których autorami byli z Częstochowy: dr J. Sętowski, H. Paszko, dr W. Terlecka; prof. U. Cierniak z współautorem dr. hab. B. Lichtermanem z Moskwy; z Krakowa: prof. R.W. Gryglewski, dr M. Zamachowska, prof. J. Skalski, ks. prof. T. Biesaga; z Warszawy: prof. J. Woy-Wojciechowski, prof. J. Jurkiewicz, dr K. Szałata, prof. A. Wojnar prof. R. Krajewski; z Wrocławia: prof. A. Kierzak; ze Szczecina: dr M.M. Skoczylas; ze Śląska: dr J. Warzycha. Rozdział zamyka spis laureatów Honorowej Statuetki dr. W. Biegańskiego.

Kolejna część „Echa obchodów” zawiera dokumentację renowacji grobu W. Biegańskiego, omówienie wystawy „Dr Władysław Biegański. Życie i Dzieło” – w 100-lecie śmierci (zaprezentowana w Senacie RP inaugurowała Rok Władysława Biegańskiego), plakat filmu „Biegański – drogi ku szczęściu” oraz omówienie konkursu dla młodzieży. Rozdział 4. „Kartki z historii do 2011 r.” poświęcono działalności TLCz w latach 2011-2018, omówieniu Jubileuszu 100-lecia Szpitala Chirurgicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie i XI Konferencji Naukowej TLCz „Postępy w Kardiologii i Onkologii”. Ostatni rozdział „Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 2011-2019. Wybór zdjęć – Beata Zawadowicz” obejmuje 76 stron kolorowych fotografii dokumentujących omawianą działalność Towarzystwa. Liczne ilustracje zamieszczono także we wcześniejszych rozdziałach.

Podsumowując można stwierdzić, że Władysław Biegański założyciel TLCz, lekarz praktyk, filozof, etyk, społecznik został przypomniany i przedstawiony wielowymiarowo, głównie dzięki działalności organizacyjnej prezes Zawadowicz i jej zespołu, we współpracy z ORL w Częstochowie. Samo wydanie książki, przy obecnej mizerii finansowej, jest wynikiem pozyskania sponsorów, w tym m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej, Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach i Okręgowej w Częstochowie oraz Towarzystw Lekarskich Krakowskiego i Warszawskiego.

Adam Wiernikowski

„Doktor Władysław Biegański – polski Hipokrates. Materiały z Obchodów 100-lecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego w ramach Roku Władysława Biegańskiego” pod red. Beaty Zawadowicz, Wydawnictwo Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, Częstochowa 2019, stron 412 + 76 stron zdjęć