Małopolski System Informacji Medycznej

Już niebawem placówki medyczne na terenie województwa małopolskiego będą mogły korzystać z Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). To nowa platforma regionalna tworzona dla zdalnej wymiany e-usług pomiędzy jednostkami i zarządzania dokumentacją medyczną pacjentów. Umowę w sprawie realizacji tego projektu małopolski Urząd Marszałkowski podpisał z dostawcą rozwiązań technologicznych – firmą Comarch SA.

Utworzenie i rozwój nowej platformy regionalnej, łączącej wszystkie placówki medyczne na terenie Małopolski, odbywa się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na realizację misji „Cyfrowa Małopolska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość kontraktu wynosi ponad 15 mln zł. Za realizację projektu odpowiada konsorcjum firm złożonych z: Comarch SA, Comarch Healthcare SA oraz ResQmed sp. z o.o.

Platforma regionalna, dostarczona przez Comarch, stanowi zintegrowany system informatyczny, który pozwala jednostkom medycznym oraz tworzącym je organom bezpiecznie przesyłać, udostępniać, archiwizować i przetwarzać elektroniczną dokumentację medyczną (EDM). Dzięki temu placówki na terenie całego województwa mogą sprawnie współdziałać i świadczyć kompleksowe usługi. Pacjenci z kolei nie muszą się martwić, jeśli zajdzie potrzeba kontynuacji leczenia w innym mieście – „nowy” lekarz uzyska wszystkie istotne informacje za pośrednictwem platformy. 

Małopolski System Informacji Medycznej ma zostać połączony z ogólnokrajową platformą P1, a także z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-Zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania. Platforma MSIM umożliwi więc personelowi medycznemu wymianę kluczowych danych także z platformami regionalnymi funkcjonującymi w innych województwach.

W minionych latach firma Comarch wdrożyła platformy regionalne w województwach podlaskim, wielkopolskim i lubuskim. Małopolski System Informacji Medycznej będzie realizowany równolegle z regionalnym projektem „e-Zdrowie dla Mazowsza”.

(Źródło: Comarch SA)