Piękny koncert WOŚP

Ponad 154 mln złotych – to wynik 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w kraju i zagranicą zagrała w ostatnią niedzielę stycznia. W tym roku Orkiestra zbierała na walkę z sepsą – przyczyną ok. 20% wszystkich zgonów na świecie. Celem jest zakup urządzeń przyspieszających diagnostykę zakażeń, a tym samym szybsze i skuteczniejsze leczenie sepsy.

Światowa Organizacja Zdrowia szacowała, iż w 2017 roku z sepsą zmagało się na całym świecie ok. 49 milionów osób, 11 milionów zmarło z jej powodu. Niemal połowa przypadków – około 20 milionów – dotyczyła dzieci, przy czym w grupie dzieci do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów. W Polsce nie prowadzi się rejestru sepsy, ale na podstawie różnych analiz liczbę zachorowań można szacować na ok. 50 tys. rocznie, z czego połowa dotyczy dzieci. Współczynnik umieralności z powodu sepsy jest w naszym kraju wyższy niż współczynnik zgonów z powodu zawału serca.

W walce z sepsą najważniejsza jest szybka diagnoza i jak najszybsze włączenie odpowiedniego leczenia. Obecnie w większości przypadków leczenie rozpoczyna się „w ciemno”, podając leki o szerokim spektrum działania, bowiem rozpoznanie drobnoustroju, który wywołał sepsę, nie jest łatwe i szybkie. Przy okazji warto dodać, że takie leczenie skutkuje narastającą lekoopornością, która również jest ogromnym problemem współczesnej medycyny. Z badań wynika, iż opóźnienie rozpoznania sepsy i podania najbardziej skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu aż o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć polskie laboratoria szpitalne (wstępnie wytypowano 80) w urządzenia pozwalające na radykalne przyspieszenie diagnostyki nie tylko sepsy, ale też innych zakażeń, w tym wewnątrzszpitalnych. Laboratoria mają otrzymać: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń, komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych. Co ważne, obsługa tej aparatury nie jest skomplikowana, nie wymaga długiego szkolenia personelu, urządzenia szybko będą więc w pełni wykorzystywane.

W ciągu poprzednich 30 Finałów Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała blisko 1,755 miliarda złotych i przekazała polskim placówkom medycznym ponad 70 400 urządzeń.

Tegoroczną zbiórkę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy w 1653 sztabach w Polsce i na świecie. Najstarszym wolontariuszem był Zdzisław Wielochowski, który ma 94 lata, a kwestował razem z Hufcem ZHP Ziemi Tarnowskiej. Natomiast najstarszą wolontariuszką była Anna Kusiak lat 96, kwestująca z puszką WOŚP w brytyjskim mieście Corby. 

Podczas finału w ręce darczyńców trafiło ponad 37 milionów czerwonych serduszek.

(Źródło: www.wosp.org.pl)