Prof. Ryszard Chrzanowski (Richard Cranovsky)

(1930-2022)

Ryszard Chrzanowski urodził się 26 października 1930 roku w Mościcach, gdzie jego ojciec był zatrudniony w Państwowej Fabryce Związków Azotowych. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał także w tej miejscowości. Po okupacji zamieszkał w Krakowie, gdzie w 1948 roku ukończył Liceum im. Jana III Sobieskiego W latach 1948-53 studiował na Wydziale Lekarskim UJ (AM). Po studiach specjalizował się w neuroradiologii pod kierunkiem prof. Stanisławy Spettowej i prof. Adama Kunickiego. Doktorat uzyskał w 1964 roku w Krakowie, stopień doktora habilitowanego w roku 1968. W 1970 roku ukazał się pierwszy polski podręcznik neuroradiologii jego autorstwa.

Dalsza część kariery zawodowej Ryszarda Chrzanowskiego przebiegała w Szwajcarii. W roku akademickim 1971/1972 kierował jako professeur invité Pracownią Neuroradiologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Następnie w latach 1974-1984 zajmował kierownicze stanowiska w szpitalach akademickich w Aarau i Lozannie w Szwajcarii; po raz drugi uzyskał habilitację na Uniwersytecie w Bernie (1976). W latach 1985-1986 studiował na Uniwersytecie w Teksańskim Centrum Medycznym w Houston, gdzie uzyskał tytuł Master of Public Health w programie „Technologia i nauki humanistyczne”. W latach 1991-1995 był konsultantem i wykładowcą w Polsce, w ramach programu rządu Szwajcarii: „Europa Centralna i Wschodnia”. Uczestniczył też w pierwszej fazie rozwoju Szkoły Zdrowia Publicznego w Krakowie.

Ocena technologii medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów pozostały w centrum jego zainteresowania. Z jego udziałem lub z jego inspiracji powstały liczne prace dotyczące tych zagadnień zarówno w skali międzynarodowej (WHO, Rada Europy, Program Global Challenges Uniwersytetu FDU w New Jersey, Stany Zjednoczone), jak i w Szwajcarii oraz Polsce. Do nowszych należy zaliczyć projekt „Bezpieczny pacjent – bezpieczny lekarz”, rozpoczęty przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna w Krakowie.

Za owocną współpracę z Towarzystwem Lekarskim Krakowskim prof. Ryszard Chrzanowski otrzymał w 2016 roku członkostwo honorowe tego stowarzyszenia. Ponadto został odznaczony medalami Towarzystwa (jubileuszowy medal A. Kremera, medal J. Piltza oraz Medicus Laureatus).

Zmarł 3 grudnia 2022 roku w Lozannie, po długiej i ciężkiej chorobie.

Pozostanie na zawsze w naszej trwałej i wdzięcznej pamięci.

Prof. dr hab. Igor Gościński

przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Oddział PTL