Najczęściej obserwowane interakcje lekowe w roku 2019

Permanentne monitorowanie niepożądanych działań leków pozwala na pozyskiwanie bezcennych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podsumowanie w tym zakresie za rok 2019 nie napawa optymizmem. Niestety, rośnie liczba powikłań polekowych, które najczęściej są konsekwencją stosowania nieprzemyślanej politerapii.

W tabeli poniżej, na podstawie obserwacji własnych – Woroń J. i współ. oraz opracowania Carpenther M. i współ. w Am J Physycian 99, 2019, w 20  pozycjach zebrano najczęściej występujące interakcje lekowe w regionie Małopolski. Nierzadko są one źródłem poważnych powikłań.

Lek przyjmowany przez pacjentaLek/leki indukujące niekorzystną interakcjęKonsekwencje kliniczne opisanej interakcji
ciprofloksacynaduloksetyna tyzanidynaKojarzenie tych leków jest przeciwwskazane. W przypadku skojarzenia z duloksetyną może dochodzić do nadpotliwości , tachykardii, duszności, hipertermii. W przypadku skojarzenia z tyzanidyną znaczne zmniejszenie napięcia mięśniowego w wyniku wzrostu stężenia tyzanidyny w ustroju
ciprofloksacynaleki obniżające próg drgawkowy: tramadol, SSRI, winpocetyna, miłorząb japońskidgrawki
lewofloksacynaatorwastatynamiopatia, rabdomioliza
metoprololduloksetynaZwiększenie stężenia metoprololu podnosi ryzyko bradykardii
paracetamol omeprazol esomeprazolwarfaryna acenokumarol – w porównaniu z warfaryną  mniejsze kliniczne znaczenie interakcji z uwagi na krótszy okres półtrwaniakrwawienia
melatoninaleki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowekrwawienia
tramadolmirtazapinaZmniejszenie efektu przeciwbólowego tramadolu
tramadolkarbamazepinaZmniejszenie efektu przeciwbólowego tramadolu, znaczny wzrost ryzyka wystąpienia drgawek
sertralinaamlodypinaNasilenie obrzęków obwodowych, wzrost ryzyka wystąpienia niewydolności nerek
SSRINLPZKrwawienia, głownie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, ale także z nosa i dróg rodnych
ketoprofen, deksketoprofenleki o ośrodkowym działaniu antycholinergicznym:  neuroleptyki fenotiazynowe, difenhydramina, klemastyna, hydroksyzyna, doksepinaDezaktywacja nadrdzeniowych szlaków cholinergicznych, zmniejszenie efektu analgetycznego
benzodiazepinyzopiklon, zolpidemNasilenie neurotoskyczności, brak wskazań do jednoczasowego stosowania
haloperidolkarwedilolhipotensja, bradykardia
klopidogrelbupropion – uwaga! stosowany także w przypadku konieczności zmniejszenia masy ciała (Mysimba) oraz odzwyczajania od palenia papierosów (Zyban)Zahamowanie metabolizmu bupropionu, znaczne ryzyko wystąpienia drgawek
tamoksyfenparoksetyna, fluoksetyna, duloksetynaZnaczna redukcja skuteczności tamoksyfenu w związku z zahamowaniem przekształcania leku macierzystego do aktywnego metabolitu
berodual, atroventmukolityki karbocysteina ambroksol, leki wykrztuśnebromek ipratropium powoduje zagęszczenie wydzieliny oskrzelowej, hamuje transport rzęskowy, zmniejsza skuteczność mukolityków, mukokinetyków, leków mukoregulujących oraz leków wykrztuśnych
klarytromycynadabigatran, rywaroksabanHamowanie metabolizmu, krwawienia
klarytromycynaamlodypina, lerkanidypinaznaczny wzrost ryzyka wystąpienia ostrej, niezapalnej niewydolności nerek
klarytromycynafentanyl TTS – podanie transdermalneZnaczny wzrost ryzyka depresji oddechowej, a nawet zgonu
klarytromycynakwetiapinaZmniejszenie stężenia kwetiapiny, znaczna redukcja skuteczności uspokajającej i przeciwpsychotycznej

Jak wynika z praktyki, nadal daleko jest do nawyku analizowania przez leczących, czy kolejny przepisany pacjentowi  lek w konsekwencji niekorzystnych interakcji nie narazi go na wystąpienie powikłań. Należy tu przypomnieć, że w wolnej dystrybucji są jeszcze leki bez recepty oraz suplementy diety.

Dr  hab. Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków oraz Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków – Szpital Uniwersytecki w Krakowie