Niepożądane działania leków zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Dobrze wiemy, że z naszą kondycją psychiczną najgorzej jest wtedy, gdy wkraczamy w kolejną porę roku, gdy drastycznie zmienia się długość dnia lub gdy jest zmiana czasu. Nasze samopoczucie staje się nieprzewidywalne, sprawność psychofizyczna znacznie się pogarsza, a wyzwania, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w ruchu drogowym, stają się niebezpieczne, nawet jeśli jesteśmy w pełni zdrowia. A co z chorymi uczestnikami ruchu drogowego? Co jeśli na dodatek stosują najprzeróżniejsze leki?

W przypadku bezpieczeństwa ruchu drogowego zwraca się uwagę na zagrożenia wynikające z używania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Tymczasem wypadki powodowane przez uczestników ruchu drogowego pod wpływem alkoholu to zaledwie 6 proc. wszystkich wypadków komunikacyjnych. Szacuje się, że ponad trzy razy więcej, bo aż 20 proc. zdarzeń drogowych, spowodowanych jest niepożądanymi działaniami leków zażywanych przez uczestników ruchu. Graniczy z cudem zobaczyć lub usłyszeć w mediach rzeczowe informacje w tej sprawie. Co więcej, także personel ochrony zdrowia, poczynając od lekarzy, stomatologów, farmaceutów, a kończąc na ratownikach medycznych i pielęgniarkach, chociaż potencjalnie do tego przygotowany, w sprawy upowszechniania zagrożeń niepożądanymi działaniami leków angażuje się raczej sporadycznie.

Wpływ możliwych niepożądanych działań leków na niebezpieczne obniżanie sprawności psychofizycznej zebrano w poniższej tabeli.

Niepożądane działania leków a ich wpływ na sprawność psychofizyczną uczestników ruchu drogowego

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW INDUKOWANE FARMAKOTERAPIĄSPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA
Nadmierne uspokojenie, uczucie dezorientacji, zmęczenie, splątanieOsłabienie refleksu, mniejsza reaktywność w stosunku do zmieniających się warunków
SennośćWydłużenie czasu reakcji, ryzyko zaśnięcia za kierownicą
Zmniejszenie napięcia mięśniowegoWydłużenie czasu reakcji
Zaburzenia widzeniaZaburzenia oceny odległości, pogorszenie ostrości i zawężenie pola widzenia
Indukowane przez leki zawroty głowyBrak stabilności toru jazdy, nagła zmiana pasa ruchu
Zasłabnięcie, omdlenieAdynamia, niemoc, utrata świadomości

O niekorzystnym wpływie leków na sprawność psychofizyczną decyduje ich powinowactwo do różnych receptorów. W poniższej tabeli zebrano najistotniejsze informacje dotyczące tego problemu. 

Związek pomiędzy receptorami a upośledzeniem sprawności psychofizycznej

RECEPTORYWPŁYW NA SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ
NoradrenergiczneOsłabienie uwagi i czujności
Histaminowe (H1)Spowolnienie psychomotoryczne, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, sedacja, zaburzenia uwagi
MuskarynoweZaburzenia uwagi, osłabienie mechanizmów wzbudzenia korowego, zaburzenia oceny odległości
GlutaminergiczneOsłabienie mechanizmów przetwarzania informacji
DopaminergiczneZmiany w czasie reakcji

Oczywiście największy problem w omawianym obszarze stanowią leki psychotropowe. Wynika to stąd, że farmakodynamiczne spektrum tych leków najczęściej obejmuje działanie sedatywne i nasenne. Należy wziąć jednak pod uwagę, że równie często leki psychotropowe wykazują działania  przeciwne, czyli pobudzające, a to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu równie duże jak przesadny stoicyzm.

W ostatnim zestawieniu zebrano nazwy leków lub grup leków, których profil objawów niepożądanych przyczynia się do wzrostu ryzyka wywołania zdarzeń drogowych wyjątkowo często.

Leki, które najczęściej są powodem zdarzeń drogowych

Benzodiazepiny Niebenzodiazepinowe leki nasenne – tzw. leki „Z” Neuroleptyki fenotiazynowe Inne neuroleptyki: haloperidol, kwetiapina, olanzapina Leki przeciwdepresyjne o działaniu sedatywnym:  mianseryna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne Hydroksyzyna Doksylamina Difenhydramina Leki przeciwhistaminowe penetrujące do OUN:  klemastyna, cetyryzyna, loratadyna Leki indukujące zawroty głowy: winpocetyna, nicergolina, loperamid Analgetyki opioidowe (w tym przypadku potencjalne upośledzenie sprawności psychofizycznej ma charakter osobniczo zmienny)  Kannabinoidy (marihuana)

MEMENTO:

Każdy pacjent jako potencjalny uczestnik ruchu drogowego musi posiadać wiedzę o tym, które z zażywanych przez niego leków mogą upośledzać psychofizyczną sprawność. Od tego zależy zdrowie i życie nas wszystkich.

Dr hab. Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut

Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków,

Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie