Spotkanie w sprawie organizacji staży podyplomowych

17 maja w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie lekarzy stażystów oraz studentów ostatniego roku kierunków lekarskich w szpitalach województwa małopolskiego. Prócz przedstawicieli Prezydium ORL wzięli w nim udział m.in. Dominika Studnicka, dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Joanna Bogacz, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, prof. Filip Gołkowski, prorektor ds. medycznych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego oraz dyrektorzy i pracownicy małopolskich szpitali.

Głównym tematem dyskutowanym podczas spotkania był problem braku miejsc stażowych dla coraz większej liczby osób kończących studia medyczne – w tym roku Izba Lekarska spodziewa się wniosków o skierowanie na staż od ponad 500 absolwentów wydziałów lekarskich, podczas gdy w roku 2021 było to ok. 380 osób, a w 2022 – 468. W szpitalach krakowskich już we wcześniejszych latach były problemy ze znalezieniem miejsc dla wszystkich lekarzy chcących odbyć w nich staż. Tymczasem – jak zauważono podczas  spotkania – życie medyczne toczy się także poza Krakowem i staże te mogą zostać zrealizowane, często w całości, w szpitalach powiatowych. Jak zachęcić młodych lekarzy do czasowego opuszczenia  Krakowa i czy w ogóle powinno się pytać ich o zdanie w tej sprawie, czy odgórnie kierować do podmiotów powiatowych było tematem, który wywołał najgorętsze dyskusje.

Ponadto szczegółowo omówiono zmiany w programie staży podyplomowych,  podjęto dyskusję nad brakiem miejsc, w których można realizować staż cząstkowy z pediatrii, oraz sposobem realizacji 10-tygodniowego stażu personalizowanego, w ramach którego każdy lekarz może odbyć w wybranej przez siebie placówce szkolenie w ramach trzech dziedzin medycyny.

Przedstawicielki Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego sporo uwagi poświęciły kwestii finasowania staży podyplomowych – w tym roku Urząd Wojewódzki planuje przekazać na ten cel ok. 75 mln zł. Zapewniły również, że oba urzędy pracują nad dopracowaniem aktów prawnych, dzięki czemu można mieć nadzieję, że w przyszłym roku środki na pokrycie wynagrodzeń dla stażystów zostaną przekazane do placówek ochrony zdrowia już w stycznia, tak aby nie musiały one – jak miało to miejsce w tym roku – kredytować tych staży. Warto dodać, że z powodu braku możliwości finansowych kredytowania staży dla lekarzy stomatologów przez Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną w Krakowie, staże te będą wygaszane. Do tej pory Przychodnia ta przyjmowała największą liczbę stażystów, więc trudno sobie wyobrazić, że inne placówki będą w stanie przejąć w całości jej obowiązki. 

Bardziej szczegółowa relacja oraz wnioski ze spotkania ukażą się w najbliższym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.

KD