Turkus w ochronie zdrowia

Badania dowodzą, że coraz więcej Polaków odczuwa brak satysfakcji z wykonywanej pracy. Czy postawienie na współpracę zamiast rywalizacji, partnerstwo zamiast hierarchii i na empatyczną komunikację może odwrócić ten trend i wpłynąć na zwiększenie zaangażowania pracowników? Będą o tym dyskutować uczestnicy konferencji „Turkusowa organizacja w ochronie zdrowia”, która odbędzie się 26 maja w Krakowie.

Turkus to kolejny, po czerwieni, bursztynie, oranżu i zieleni, etap ewolucji organizacji pracy, zdefiniowany przez belgijskiego myśliciela i przedsiębiorcę społecznego Frederica Laloux w jego przełomowej książce „Pracować inaczej”. Ewolucja ta jest efektem procesu przemian świadomości i potrzeb ludzi, który według antropologów rozpoczął się 100 tysięcy lat temu.

Koncepcja turkusowej organizacji opiera się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy to samoorganizacja – polega ona na tym, że większość czynności zarządczych sprawuje zespół, który może wybierać ze swojego grona nieformalnych liderów, mniejsze zespoły współpracują ze sobą. Drugi filar, czyli dążenie do pełni bazuje na indywidualnym podejściu do pracownika – ma on okazję wykorzystania swoich talentów, jest zachęcany do swobodnego wyrażania się i stałego rozwoju. Trzeci filar zawiera ewolucyjny cel – to znaczy, że cele organizacji są elastycznie dostosowywane do aktualnych potrzeb i sytuacji, a w razie potrzeby elastycznie i szybko zmieniane, zwykle nie są wyrażane w liczbach, a w zamierzeniach, zysk schodzi na dalszy plan, nie jest najważniejszy.

Dowody na to, że turkusowy sposób działania przynosi wymierne korzyści,  także finansowe, przedstawi podczas konferencji Thijs de Blok, dyrektor generalny Buurtzorg International, dynamicznie rozwijającej się holenderskiej firmy świadczącej usługi pielęgniarek środowiskowych. Liczący dziś około 9 tys. pracowników Buurtzorg to jeden z pionierów turkusowej samoorganizacji w Europie i wielokrotny zdobywca nagród dla najlepszego pracodawcy.

­Podczas konferencji wystąpią także dr n. med. Rafał Staszewski, zastępca prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych, i Michał Bedlicki, p.o. dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Dr Tomasz Karauda z łódzkiej Kliniki Pulmonologii będzie reprezentował młodych lekarzy, dr Wioleta Gałat z Uniwersytetu Ekonomicznego opowie o korzyściach wynikających z humanistycznego zarzadzania, a Anna Han z Leance, krakowskiej organizacji turkusowej – o empatycznej komunikacji w pracy.

­– Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia oraz lekarze i pielęgniarki z Krakowa i Małopolski. Mamy nadzieję, że zainspirowani ciekawymi wykładami w przyszłości staną się liderami zmian w swoich środowiskach – mówi dr nauk o zdrowiu Marcin Mikos, prezes Fundacji Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ.

Wielu badaczy i liderów biznesu ma poczucie, że obecny model zarządzania wyczerpuje się. Praca coraz częściej staje się źródłem stresu niż zadowolenia i pasji. Rozczarowanie w takim samym stopniu dotyka prywatne przedsiębiorstwa, administrację państwową i samorządową, organizacje non profit czy szkoły i szpitale. A spadające zaangażowanie odnotowywane jest zarówno na dole, jak i na górze hierarchii.

­Według wielu ekspertów turkusowe rozwiązania to kierunek, w jakim ewolucyjnie zmierzamy.

– Z pewnością nie każda placówka ochrony zdrowia jest teraz gotowa na turkusową metamorfozę. Jednak pewne rozwiązania, jak choćby stopniowe zwiększenie autonomii w decyzjach i sposobach działania czy budowanie empatycznej komunikacji, można wprowadzić w przeważającej części sektora usług medycznych – mówi Małgorzata Nitek, prezeska Fundacji Turkusowa Droga.

Konferencja odbędzie się 26 maja w siedzibie Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. Jednym z patronów tego wydarzenia jest Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Więcej informacji na stronie https://turkusowadroga.pl/konferencja/