Krakowska Stomatologia ma już 120 lat!

19 maja 2023 r. w Librarii Muzeum UJ Collegium Maius odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 120. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UJ CM. W święcie – wspólnym dla Instytutu i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie – udział wzięli związani z nimi goście: profesorowie seniorzy, wieloletni  pracownicy, studenci, miłośnicy historii medycyny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych szpitali i instytucji.

Uroczystość rozpoczęła prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Dorota Malec, która odczytała list gratulacyjny od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela.

Wydarzenie uświetniło wystąpienie prof. Ryszarda W. Gryglewskiego zatytułowane „Świt nowoczesnej stomatologii, czyli rzecz o historii krakowskiego Instytutu na 120-lecie jego istnienia”.

Z okazji jubileuszu krakowska rzeźbiarka Małgorzata Kot wykonała medal, na którego awersie znajdują się płaskorzeźby przedstawiające twórców założonego w 1903 r. Instytutu – profesorów Ludwika A. Rydygiera (1850-1920) oraz Wincentego J. Łepkowskiego (1866-1935). Na rewersie widoczny jest współczesny budynek Instytutu Stomatologii przy ul. Montelupich 4 oraz łacińska sentencja „Dolorem sedare opus divinum est” (Uśmierzać ból jest dziełem boskim).

Kapituła medalu, w skład której wchodzą dyrektorzy obydwu świętujących instytucji (prof. Joanna Zarzecka i dr Marek Szwarczyński), przyznała medal prof. Janowi Zapale. To wyraz uznania za wkład w rozwój polskiej i światowej chirurgii szczękowo-twarzowej i osiągnięcia w kształtowaniu nowych pokoleń lekarzy. Laudację wygłosiła prof. Grażyna Wyszyńska Pawelec, a medal wręczyła prof. Dorota Malec, której towarzyszyli przedstawiciele studentów stomatologii.

Prof. Jan Zapała, kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Instytutu Stomatologii, przedstawił dorobek krakowskiej chirurgii szczękowo-twarzowej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju. W części oficjalnej wykład zatytułowany „Historia inżynierii biomedycznej dla stomatologii. Ostatnio znieczulenie komputerowe” wygłosił trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, prof. Ryszard Tadeusiewicz.

Źródło: Instytut Stomatologii WL UJ CM