Polsko-ukraińska konferencja nt. gruźlicy

4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbył się VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę pt. „Polskie i ukraińskie zmagania z gruźlicą – wczoraj, dziś i jutro”. W spotkaniu wzięły udział osoby z Polski i Ukrainy (lekarze, przedstawiciele administracji państwowej i organizacji zajmujących się zdrowiem, działacze społeczni). Continue reading Polsko-ukraińska konferencja nt. gruźlicy

EKONOMED 2023

21 października w klubie Arka Uniwersytetu Rolniczego odbyło się VII Krakowskie Spotkanie Ekonomistów i Medyków. Patronat nad wydarzeniem organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED objęli rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. Stanisław Tabor oraz prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Robert Stępień.  W spotkaniu prowadzonym przez Piotra Drążkiewicza, prezesa Stowarzyszenia, oraz Janusza Madeja wzięło udział wiele wybitnych osobistości ze świata medycyny i ekonomii. Continue reading EKONOMED 2023

Łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Żeromskiego

Do Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego trafiło osiem łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda.  Będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji. Z pięciu łóżek już korzystają opiekunowie małych pacjentów przebywających na Oddziale Chirurgii Dzieci, pozostałe trzy zostaną ulokowane w remontowanych salach na Oddziale  Otolaryngologicznym. Darowiznę sfinansowali Melita Filo, Dorota Erazmus-Rogóż, Tomasz Wąsik i Andrew Brochocki, franczyzobiorcy McDonald’s Polska. Continue reading Łóżka dla rodziców małych pacjentów Szpitala Żeromskiego

Staże na nowych zasadach

Nowe zapisy Ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty, wprowadzone już klika lat temu, miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, ale, jak to zwykle bywa, przesunięto tę datę o rok i tak nowa forma organizacji staży podyplomowych oraz ich nowy program weszły w życie 1 stycznia br. Co prawda już absolwenci, którzy rozpoczęli staż od 1 marca, realizują go w nowym trybie, ale dotyczy to zaledwie kilkunastu osób. Prawdziwe rozpoznanie w boju nadeszło właśnie teraz – przed terminem październikowym. Continue reading Staże na nowych zasadach