Lek. Wojciech Blecharczyk (1968-2023)

W nocy 31 października 2023 roku dotarła do nas wiadomość, że tragicznie zginął nasz kolega, przyjaciel Wojciech Blecharczyk – lekarz medycyny, członek Okręgowej Rady Lekarskiej. Miał 55 lat.

Urodził się w 1968 roku w Ruszelczycach niedaleko Przemyśla. W latach 1987-1993 odbył studia lekarskie w Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w SPZOZ w Przemyślu. W 1998 roku uzyskał specjalizację z pediatrii, a rok później z medycyny rodzinnej.

Doktor Wojciech Blecharczyk pracę zawodową rozpoczął w Zespole Opieki Zdrowotnej w Przemyślu, ale dość szybko osiadł na stałe w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Żurawicy, który w ramach reorganizacji w 2001 roku, wspólnie z żoną Agnieszką – lekarzem medycyny rodzinnej, przekształcił w NZOZ „MEDYK”. Nie tylko opiekował się tam pacjentami, pod jego okiem także kształcili się młodzi lekarze w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Po wielu latach pracy w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, przy restrukturyzacji pogotowia był także założycielem spółki, która zabezpieczała obsady lekarskie zespołów „S” w ZRM oraz dyżury lekarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dowodem jego skuteczności był fakt, iż dyrekcje zarówno Pogotowia Ratunkowego, jak i Wojewódzkiego Szpitala nigdy nie miały problemu braków w obsadach dyżurów lekarskich.

Jako prezes spółki wykazywał się profesjonalizmem, wiedzą, a doświadczenie pozwalało mu na gaszenie wielu sytuacji konfliktowych, szczególnie w ramach prowadzenia negocjacji przy konkursach przetargowych. Był ceniony przez współpracowników. Wszelkie Jego działania były pełne humanitaryzmu i ukierunkowane na dobro potrzebującego pomocy medycznej.

W świecie biurokracji, paragrafów, ograniczeń zawsze potrafił znaleźć kompromis między oczekiwaniami i możliwościami. W 2014 roku zajął trzecie miejsce w rankingu najlepszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie przemyskim.

Chętnie pomagał chorym i nie umiał nikomu odmówić, był człowiekiem pełnym empatii. Tę pasję i doświadczenie przekazał swoim dzieciom – syn jest lekarzem, a córka studiuje medycynę.

Poza pracą zawodowa, w 2013 roku zaangażował się w działalność Samorządu Lekarskiego, początkowo jako delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski, a w 2018 roku został członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. W ramach jej działalności zajmował się problemami podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w powołanym przez Radę zespole problemowym.

Za szybko odszedł od nas mądry i niezwykły człowiek, nauczyciel młodych kadr medycznych, którym wpajał zamiłowanie do tego zawodu. Zawsze nienaganny w swoim postępowaniu, lekarz wrażliwy na cierpienie i potrzeby pacjenta. Chorzy stracili oddanego doktora, pracownicy dobrego menedżera i organizatora. Samorząd stracił aktywnego działacza, pracującego bezinteresownie na rzecz poprawy statusu i pozycji lekarza.

Na długo pozostanie w naszej pamięci.

Marek Zasadny