lek. Zbigniew Wiatr

25 lipca 2021 roku zmarł w Jedliczu koło Krosna lekarz Zbigniew Wiatr. Odszedł od nas człowiek bez reszty oddany wszystkim chorym i potrzebującym, którym przychodził z pomocą o każdej porze dnia i nocy. Komu jak komu, ale lekarzowi zasłużyć sobie na powszechne uznanie i szacunek nie jest łatwo. Specyfika zawodu, zwłaszcza lekarza pracującego na prowincji, często brak pełnej możliwości działania, ograniczona fizyczna wytrzymałość, a czasem i bezsilność wobec niektórych przypadków chorobowych nie stwarzają klimatu, w którym łatwo sobie zasłużyć na miano dobrego człowieka. A za takiego uznawano doktora Zbigniewa Wiatra. Przez ponad 50 lat pracy w zawodzie życzliwością, poświeceniem i ofiarnością zasłużył sobie na to, byśmy Go wspominali jako człowieka dobrego i uczciwego. Społeczność Jedlicza straciła doświadczonego lekarza, głęboko wrażliwego na potrzeby chorego, a społeczność lekarska – serdecznego, pełnego humoru Przyjaciela, zawsze oddanego kolegom.

Zbigniew Wiatr urodził się 8 lipca 1928 roku w miejscowości Potakówka koło Jasła. Szkołę średnią (Liceum im. M. Konopnickiej) ukończył w Jedliczu,  następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Śląskim w Zabrzu Rokietnicy, które ukończył w 1956 roku. Po dyplomie powrócił na Podkarpacie i od marca 1956 roku pracował przez rok na Oddziale Chirurgii w Szpitalu Powiatowym w Jaśle. W 1957 roku zawarł związek małżeński z Anną Tokarską, której ojciec, doktor Zygmunt Tokarski był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Jedliczu. W  kwietniu 1957 roku Zbigniew Wiatr został zatrudniony na oddziale chirurgii, a następnie na oddziale dziecięcym szpitala w Krośnie, w którym pracował nieprzerwanie aż do grudnia 1993 roku, to jest do przejścia na emeryturę. W 1960 roku został zatrudniony również w Ośrodku Zdrowia w Jedliczu, jako drugi lekarz, a po śmierci swojego teścia, w 1962 roku, był przez pewien czas kierownikiem tej przychodni. W roku 1965 uzyskał drugi stopień specjalizacji z pediatrii. Od stycznia 1967 roku był lekarzem przychodni przy Rafinerii Nafty w Jedliczu i Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Męcinka. W tym okresie miał pod opieką medyczną także szkoły z terenu Jedlicza i sąsiednich miejscowości. W 1972 roku ponownie podjął pracę  w Przychodni Rejonowej w Jedliczu, w której pełnił funkcję kierownika w latach 1972-1984 i 1991-1993. Po przejściu na emeryturę nadal przez wiele lat pracował jako lekarz, aż do 2010 roku.

Pozostawił po sobie żal i pamięć dobrego, uczciwego Lekarza, oddanego bez reszty potrzebującym, prawdziwego Przyjaciela chorych.

Marek Wiatr