Liderzy Małopolski

24 października br. w auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się doniosła uroczystość wyróżnienia Liderów Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcia w Małopolsce w latach 2019, 2020, 2021.   

        Organizatorem tej dość niezwykłej rywalizacji na płaszczyźnie nauki, kultury, przemysłu, edukacji, ekologii i innych dziedzin życia jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski powstałe w 1991 roku z inicjatywy Kazimierza Barczyka, do dzisiaj stojącego na czele tej samorządowej struktury. Natomiast laureaci Konkursu (zwani Liderami) to każdego roku 10 rozmaitego charakteru inicjatyw, które tym razem zbiegły się na uroczystej gali z trzech ostatnich lat ze względu na pandemię.

        Jak to w życiu bywa, są też pierwsi między równymi, którzy co roku otrzymują tytuł specjalny. W ostatnich latach byli to: w 2019 roku Akademia Górniczo-Hutnicza (w 100-lecie powstania za zasługi dla nauk technicznych w Polsce; ob. 32 kierunki, 30 tys. studentów, 250 umów międzynarodowych); w 2020 roku „Pracownicy ochrony zdrowia za walkę z pandemią Covid-19”; a w 2021 roku Zamek Królewski na Wawelu z „zrealizowanie 30-letniego cyklu rewaloryzacji”.

        W imieniu środowisk medycznych za wyróżnienie dziękowali: prezes Okręgowej Izby Lekarskiej Robert Stępień, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Tadeusz Wadas, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz, w imieniu farmaceutów prezes Małopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Elżbieta Rząsa-Duran.

        Podczas gali wyróżnienie dla liderów za 2019 rok otrzymali także: Szpital Uniwersytecki w Krakowie za najlepsze przedsięwzięcie, jakim było wybudowanie jego siedziby, oraz Hospicjum  im. św. Łazarza.

SC fot. Jan Zych