Polsko-ukraińska konferencja nt. gruźlicy

4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbył się VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę pt. „Polskie i ukraińskie zmagania z gruźlicą – wczoraj, dziś i jutro”. W spotkaniu wzięły udział osoby z Polski i Ukrainy (lekarze, przedstawiciele administracji państwowej i organizacji zajmujących się zdrowiem, działacze społeczni), w tym m.in. Jana Terlejeva z Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, Tatiana Makarewicz z WHO Polska, prof. Tadeusz Zielonka z WUM, lek. Agnieszka Zygmunt (patrz rozmowa https://ggl.com.pl/czy-grozi-nam-fala-gruzlicy/), dr Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, prof. Roman Nowobilski, kierownik Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych UJ CM. Moderatorem spotkania był Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.  

Jednym z głównych zagadnień omawianych podczas spotkania był wzrost liczby rozpoznawanych przypadków gruźlicy – w tym również lekoopornej – w Ukrainie, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla terenów objętych działaniami wojennymi, oraz migracja osób z krajów, w których odnotowuje się najwięcej przypadków gruźlicy, takich jak Indie, Indonezja, Filipiny, Chiny, Bangladesz czy Pakistan. (W Szpitalu w Jaroszowcu na 11 osób z gruźlicą lekooporną 10 to obcokrajowcy).  

 Problemem jest zbyt późna identyfikacja chorego oraz słaba praktyka diagnozowania gruźlicy u dzieci (70 proc. dzieci poniżej 5 r.ż chorych na TB nigdy nie zostaje zdiagnozowanych). Zdaniem ekspertów, wzrost zachorowań będzie widoczny także w kolejnych latach.

Dlatego też skuteczna walka z gruźlicą wymaga ścisłej współpracy między krajami oraz opracowania Narodowego Programu Gruźlicy przewidującego zmianę modelu finansowania oraz zapewnienia dostępu do skutecznych i przystępnych cenowo leków przeciwgruźliczych.

Jak dotąd powołano Krajowe Konsylium Gruźlicy wspierające polskich specjalistów ds. gruźlicy, prowadzone są liczne szkolenia, a Polskie Towarzystwo Chorób Płuc rozpoczęło przegląd krajowych wytycznych dotyczących gruźlicy i dostosowanie ich do zaleceń WHO. Ponadto 18 ośrodków leczących pacjentów z gruźlicą dołączyło do Programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych, realizowanego od października 2022. Część z nich aktywnie stosuje nowe leki i innowacyjne metody leczenia ambulatoryjnego.

KD