Trwa nabór do Zespołu Ratownictwa Medycznego szybkiego reagowania

Polska Misja Medyczna i Vasco Electronics będą wspólnie pomagać ofiarom wojen i katastrof 

Polska Misja Medyczna oraz Vasco Electronics wspólnie tworzą Zespół Ratownictwa Medycznego szybkiego reagowania. Dołączy on do ponad trzydziestu już istniejących tego typu grup ratunkowych na świecie i dwóch w Polsce, akredytowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przyspieszenie powstania zespołu jest odpowiedzią na potrzebę natychmiastowej pomocy na terenie ogarniętej wojną Ukrainy, gdzie od początku konfliktu działa krakowska organizacja.

Ewa Piekarska-Dymus i Małgorzata Olasińska-Chart z PMM oraz Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics

Polska Misja Medyczna od 23 lat pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów, angażując się obecnie w pomoc na terytorium Ukrainy. W swoich działaniach korzysta z wiedzy i doświadczenia lekarzy-wolontariuszy, którzy dzięki odbytym misjom znają skalę zapotrzebowania na zespoły ratunkowe. Powstający zespół ratownictwa medycznego będzie posiadać profesjonalną kadrę medyczną z własnym zapleczem sprzętowym i logistycznym, będzie gotowy do podjęcia działań w ciągu 24-48 godzin od zdarzenia i obecny na miejscu przez co najmniej 2-3 tygodnie.

Aby utrzymać gotowość i niezależność w  udzielaniu pomocy natychmiastowej, zarząd Polskiej Misji Medycznej zdecydował o połączeniu swoich sił z firmą Vasco Electronics z Krakowa, która jako światowy lider w produkcji elektronicznych tłumaczy mowy, specjalizuje się w ułatwianiu komunikacji i przełamywaniu barier językowych. Wspólny projekt PMM Vasco Emergency Team zamierza działać  w oparciu o  międzynarodowe wytyczne WHO, zgodnie ze standardami pracy EMT Typ 1 – Stacjonarny i Mobilny.

Pierwszą wspólną misją PMM Vasco Emergency Team będzie udzielanie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Żeby móc realizować zarówno ten, jak i przyszłe cele, zespół ogłasza rekrutację dla lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i psychologów gotowych do pracy w ekstremalnych warunkach. 

W pierwszym etapie oceniane będą kwalifikacje formalne, a następnie predyspozycje psychofizyczne otwartość na inne kultury, zdolność do analitycznego myślenia, działanie pod presją czasu. Wolontariusze muszą posiadać czynne prawo wykonywania zawodu, co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy (w przypadku lekarzy) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – informuje Wioletta Węgorowska-Mosz, koordynatorka zespołu – Mile widziane są  specjalizacje lekarskie z medycyny ratunkowej, rodzinnej, internistycznej, pediatrii, ginekologii i położnictwa, a także kursy ultrasonografii. Ponadto: doświadczenie w pracy za granicą – szczególnie udział w misjach humanitarnych oraz  znajomość innych, poza angielskim, języków obcych.  Przedstawiciele zespołu spotkali się już z dr Palomą Cuchi, przedstawicielką WHO w Polsce, a za kilka tygodni planowane jest szkolenie dla koordynatorów prowadzone przez ekspertów WHO. Spośród 32 akredytowanych przy WHO zespołów, 8 tworzonych jest przez organizacje pozarządowe. Organizacja i utrzymanie w takim przypadku odbywa się ze środków pozyskanych od sponsorów, z dotacji celowych, ale przede wszystkim dzięki wpłatom od indywidualnych darczyńców. 

Wolontariuszom, którzy przejdą rekrutację, PMM Vasco Emergency Team oferuje udział w szkoleniach, obowiązkowych i doskonalących, zarówno medycznych jak i niemedycznych, okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami o systemach ochrony zdrowia i warunkach udzielania pomocy w różnych częściach świata z międzynarodowymi ekspertami, pracę  w oparciu o standardy WHO, a także rozwój zawodowy w obszarze medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Wolontariusze będą mieli zapewniony przelot, zakwaterowanie, diety i wyżywienie, a także ubezpieczenie podróży.  

Zgłoszenia ochotników przyjmowane są na stronie www.pmm.org.pl/pmm-vasco-emergency-team

Szczegóły na stronie: https://pmm.org.pl/pmm-vasco-emergency-team

Źródło: Polska Misja Medyczna