Dr hab. Radosław Litwinowicz laureatem konkursu Miniatura 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. W gronie zwycięzców znalazł się dr hab. Radosław Litwinowicz z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiochirurgii WL UJ CM, który zrealizuje projekt „Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgu”.

Głównym celem projektu dr. hab. Radosława Litwinowicza jest ocena wpływu chirurgicznego leczenia migotania przedsionków na częstość występowania niemych udarów mózgu, zmian zwyrodnieniowych w mózgu oraz wpływy zabiegu na obwodowe parametry krzepnięcia. Dodatkowym celem badawczym jest analiza parametrów krzepnięcia na progresję zmian mikrozatorowości w mózgu. Otrzymane wyniki pozwolą na poznanie patogenezy SCI (ang. Silent Cerebral Ischemia) w migotaniu przedsionków oraz wpływy nadkrzepliwości na częstość występowania tych powikłań.

Dr hab. Radosław Litwinowicz ukończył studia na Wydziale Lekarskim UJ CM. W 2016 roku z wyróżnieniem obronił doktorat. Od maja br. posiada tytuł doktora habilitowanego, stając się najmłodszym docentem w historii polskiej kardiochirurgii. Jest również stypendystą Francis Fontan Award ufundowanej przez Europejskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgiczne. W swojej praktyce zawodowej oraz naukowej koncentruje się głównie na tematyce zastosowania nowoczesnych technik operacyjnych w kardiochirurgii i małoinwazyjnym leczeniu chorób serca. W czerwcu otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej ISMICS za dotychczasowe osiągniecia oraz pracę naukową dotyczącą wykonywania zabiegów małoinwazyjnych w prewencji udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Celem konkursu Miniatura jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. (…)

Źródło: CM UJ