Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 13 marca 2020 r. wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leku zawierającego chlorochinę, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego. Jest nim: „leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2”. Wprowadzona zmiana miała swoje zródło w opublikowanych danych klinicznych, które wskazują, że chlorochina jest opcją terapeutyczną w leczeniu infekcji o … Continue reading Farmakologiczne konstatacje nad farmakoterapią infekcji o etiologii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Paracetamol – kluczowe dla prawidłowego stosowania retrospekcje

W farmakoterapii bólu i gorączki jednym z najczęściej stosowanych leków jest paracetamol. W Polsce dostępnych jest ponad 160 produktów leczniczych zawierających paracetamol jako składnik czynny. Mechanizm działania paracetamolu jest złożony i mimo że lek zsyntetyzowano ponad 100 lat temu, a od ponad 50 lat jest szeroko stosowany w lecznictwie, mechanizm jego działania w dalszym ciągu nie został do końca wyjaśniony. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo podobnie jak niesteroidowe leki … Continue reading Paracetamol – kluczowe dla prawidłowego stosowania retrospekcje

Najczęściej obserwowane interakcje lekowe w roku 2019

Permanentne monitorowanie niepożądanych działań leków pozwala na pozyskiwanie bezcennych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podsumowanie w tym zakresie za rok 2019 nie napawa optymizmem. Niestety, rośnie liczba powikłań polekowych, które najczęściej są konsekwencją stosowania nieprzemyślanej politerapii. W tabeli poniżej, na podstawie obserwacji własnych – Woroń J. i współ. oraz opracowania Carpenther M. i współ. w Am J Physycian 99, 2019, w 20  pozycjach … Continue reading Najczęściej obserwowane interakcje lekowe w roku 2019

Polekowe zaburzenia zapachu z ust i smaku

Zaburzenia smaku oraz nieprzyjemny zapach z ust nierzadko występują jako efekt niepożądanego działania farmakoterapii. Gdy zaburzenia są kłopotliwe, pacjenci zgłaszają je lekarzowi dentyście podczas rutynowych wizyt w gabinecie. Analizy farmakoepidemiologiczne pokazują, że 15-18% pacjentów przyjmujących leki może zgłaszać zmianę odczuwania smaku. W skrajnych sytuacjach może to doprowadzać do istotnych klinicznie zaburzeń odżywiania. Najczęściej w praktyce klinicznej spotykamy się ze skargami pacjentów na metaliczny posmak w … Continue reading Polekowe zaburzenia zapachu z ust i smaku