Omeprazol

Omeprazol (pochodna benzimidazolu) jest najdłużej dostępnym na rynku farmaceutycznym lekiem z grupy inhibitorów pompy protonowej. Dostępny jest nie tylko na receptę, ale i w sprzedaży odręcznej (OTC), co powoduje, że w praktyce spotykamy coraz większą liczbę niebezpiecznych interakcji tego leku u pacjentów stosujących jednoczasowo z omeprazolem także inne leki. Continue reading Omeprazol

Między nostalgią, groteską a przerażeniem

Teatr KTO po ponad 40 latach tułaczki wprowadził się do własnego budynku. Ten nowoczesny, utrzymany w minimalistycznej stylistyce obiekt powstał w miejscu niegdysiejszego kina Wrzos. Architekci zachowali jednak historyczne elementy, gdyż jednym z kluczowych założeń projektu było odrestaurowanie fasady, która teraz wróciła do swojej pierwotnej formy z XIX wieku, kiedy to budynek pełnił funkcję przytułku Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo. Ale poza tym w środku jest absolutnie nowocześnie. Wrażenie robi też ogród sensoryczny, który graniczy z parkiem Bednarskiego, gdzie znalazła się letnia scena z amfiteatralnie zbudowaną widownią. Continue reading Między nostalgią, groteską a przerażeniem

NIK o ochronie pracowników szpitali przed zranieniami i napromieniowaniem

Według raportu Naczelnej Izby Kontroli sporządzonego na podstawie kontroli przeprowadzonej w kilkunastu szpitalach (klinicznych, wojewódzkich i powiatowych) w okresie 2017-2020, większość z nich nie była w pełni przygotowana do identyfikacji i minimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. W efekcie, nieprawidłowości w reagowaniu na zranienia wystąpiły w 1/3 z nich. Kontrolerzy Izby stwierdzili także, że w większości placówek wydatki na bezpieczne igły, nożyczki czy skalpele nie były systematycznie zwiększane, a raporty dotyczące zranień ostrymi narzędziami sporządzano nierzetelnie. Continue reading NIK o ochronie pracowników szpitali przed zranieniami i napromieniowaniem

Protest!

(…) Niektórzy stracili już wiarę w protesty, o zapale nie wspominając, lecz czy to oznacza, że mamy na wszystko się godzić, milcząco przyjmować złe decyzje, krzywdzące rozstrzygnięcia i absurdalne przepisy? Czy pozwolimy władzy ciągle nami pomiatać? Nawet jeśli ten protest nie wzbudzi społecznych emocji, bo lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych nie są ulubieńcami narodu, choć przez chwilę nasz głos będzie słyszany. A i nam pozwoli odrobinę odreagować frustrację. Zwłaszcza że po raz pierwszy zaprotestują razem przedstawiciele absolutnie wszystkich zawodów medycznych. Continue reading Protest!

Szczepienia stanęły

Program szczepień praktycznie się zatrzymał i jest już zbyt mało czasu, aby osoby niezaszczepione uzyskały pełną odporność przed nadejściem czwartej fali” – stwierdził w TVN24 dr Paweł Grzesiowski, ekspert NRL ds. walki z COVID-19. Poziom pełnego wyszczepienia w Polsce nie przekroczył 50 proc. (wynosi 47,9 proc.), co plasuje nasz kraj – jak podał na początku sierpnia „Puls Medycyny” – na 13. miejscu w Europie (w czołówce są Malta, Dania i Holandia). Między innymi z powodu małego zainteresowania szczepieniami zutylizowanych zostało już 352 729 dawek. Continue reading Szczepienia stanęły

Dr hab. Radosław Litwinowicz laureatem konkursu Miniatura 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu Miniatura 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. W gronie zwycięzców znalazł się dr hab. Radosław Litwinowicz z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiochirurgii WL UJ CM, który zrealizuje projekt „Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgu”. Continue reading Dr hab. Radosław Litwinowicz laureatem konkursu Miniatura 5

Opublikowano raport IPCC dot. zmian klimatu

9 sierpnia opublikowany został nowy, szósty raport klimatyczny Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC), opracowany przez grupę ponad 1000 naukowców. „Jest bezdyskusyjne, że wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery, oceanów i lądów”- piszą autorzy pierwszej części raportu. Z efektami zmian klimatycznych w coraz większym zakresie będzie się też musiała mierzyć ochrona zdrowia. Continue reading Opublikowano raport IPCC dot. zmian klimatu