Telemedycyna pomiędzy kontynentami

Telemedycyna – słowo roku 2020 – w kardiologii znane jest od dawna, a konsultacje na odległość nie jeden raz uratowały już czyjeś życie. Co więcej, prowadzone są nawet międzykontynentalnie. Na przykład od czterech lat w ramach programu „Kardiolog w Afryce” grupa polskich specjalistów zdalnie sprawuje opiekę nad mieszkańcami Tanzanii. Na odległość lekarze potrafią osłuchać serce… Continue reading Telemedycyna pomiędzy kontynentami

Staże podyplomowe w warunkach pandemii

Sytuacja epidemiologiczna w kraju pokrzyżowała wiele planów lekarzy stażystów, ale nie odebrała im szansy na zdobywanie zawodowego doświadczenia. Pomogły w tym nowe zapisy Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz wyrozumiałość i sprawność organizacyjna koordynatorów staży. Wszyscy mieli świadomość, że bez wsparcia młodej kadry mierzenie z drugą falą pandemii będzie wyjątkowo trudne. Continue reading Staże podyplomowe w warunkach pandemii

10 kroków w poradzie telemedycznej

24 lipca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych. Zalecenia te zostały opracowane przez Zespół ds. telemedycyny NRL, we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej. Wytyczne te składają się z trzech dokumentów: – Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych, – Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne, – 10 kroków wizyty telemedycznej. NRL zaapelowała do Ministra Zdrowia o wprowadzenie tych … Continue reading 10 kroków w poradzie telemedycznej

Nowoczesna radioterapia w krakowskim Centrum Onkologii

Mimo kryzysu, w jakim znalazł się krakowski oddział Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego, u chorych na nowotwory, którzy kwalifikują się do leczenia promieniami, stosowane są najnowocześniejsze  techniki radioterapii. Jedną z nich jest napromienianie kobiet chorych na raka piersi na wstrzymanym głębokim wdechu – DIBH (Deep Inspiratory Breath Hold). – Dzięki zastosowaniu tej techniki można ochronić przed promieniowaniem zdrowe narządy, głównie serce i płuca, … Continue reading Nowoczesna radioterapia w krakowskim Centrum Onkologii

Krótsza kwarantanna

27 sierpnia Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało możliwość skrócenia obowiązkowej kwarantanny do 10 dni oraz zwolnienie z konieczności wykonania drugiego testu w kierunku koronawirusa na koniec okresu izolacji. Badania prowadzone na świecie dowodzą bowiem, iż osoba zarażona wirusem SARS-CoV-2 generalnie przestaje być zagrożeniem dla otoczenia już po ok. 6 – 8 dniach. Wirus traci zdolność replikacji, natomiast testy PCR jeszcze długo mogą wykazywać szczątkową obecność jego materiału … Continue reading Krótsza kwarantanna

Bioniczna trzustka nadzieją chorych

Mimo tego, że medycyna stwarza coraz więcej możliwości leczenia cukrzycy, to jednak nadal jest to choroba obciążona bardzo poważnymi powikłaniami. Nie udało się znaleźć metody, która pozwoliłby na utrzymywanie optymalnej glikemii a także dałaby pacjentom wolność. Jedynym sposobem wyleczenia cukrzycy typu I jest… przeszczep trzustki. Tym tropem właśnie podążają twórcy bionicznych trzustek – nie chcą  jednak ich przeszczepiać, lecz zamierzają drukować, wykorzystując własne komórki macierzyste … Continue reading Bioniczna trzustka nadzieją chorych

Sukces okulistów ze Szpitala im. Żeromskiego

Okuliści ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie z wykorzystaniem specjalnej protezy zaintubowali drogi łzowe u 11-letniej dziewczynki. Był to pierwszy tego typu zabieg u dziecka w Małopolsce. Dziewczynka trafiła do szpitala z urazem powieki, do którego doszło podczas zabawy z psem, oraz z bolesnym, uporczywym łzawieniem. Dzięki zabiegowi lekarzom udało się nie tylko zatrzymać łzawienie, ale także w jak najbardziej fizjologiczny sposób odtworzyć … Continue reading Sukces okulistów ze Szpitala im. Żeromskiego

5 zasad, którymi należy się kierować podczas „poluzowanej” pandemii

(5 Rules to Live By During a Pandemic) Tara Parker-Pope, „The New York Times” – Editors’ Picks  14.06.2020 r.                Nie ma poradnika, jak przeżyć pandemię COVID-19, więc postanowiliśmy go stworzyć. Stosując kilka podstawowych zasad, każdy może obniżyć ryzyko zachorowania i żyć pełnią życia, do czasu opanowania wirusa – tak zaczyna się artykuł opublikowany 14 czerwca na stronie „The New York Times”. Poniżej jego tłumaczenie … Continue reading 5 zasad, którymi należy się kierować podczas „poluzowanej” pandemii