Najdroższa terapia świata

22 listopada 2022 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków(FDA) zatwierdziła pierwszą terapię genową hemofilii B z wrodzonym zaburzeniem krzepnięcia krwi w wyniku niedoboru czynnika IX. Jednorazowe leczenie kosztuje aż 3,5 mln dolarów. Preparat o nazwie Hemgenix został opracowany przez firmę farmaceutyczną CSL Behring z siedzibą w King of Prussia w Pensylwanii. Continue reading Najdroższa terapia świata

Ze świata medycyny – komórki T

10 listopada 2022 r. opublikowano w „Nature” nieedytowaną wersję manuskryptu „Non-viral precision T cell receptor replacement for personalized cell therapy”(Niewirusowa precyzyjna wymiana receptora limfocytów T do spersonalizowanej terapii komórkowej) autorstwa Susan P. Foy i zespołu ponad trzydziestu współpracowników z Uniwersytetu Kalifornii i innych ośrodków w USA, aby umożliwić wczesny dostęp do jego ustaleń. W załączonym streszczeniu (przed ostateczną publikacją rękopis zostanie poddany dalszej redakcji) podano, … Continue reading Ze świata medycyny – komórki T

POZ wprowadza opiekę koordynowaną

1 października weszła w życie kolejna reforma w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeszcze zanim opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ oraz powiązane z nim zarządzenie prezesa NFZ, wprowadzające długo zapowiadaną opiekę koordynowaną, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wyrażali obawy o to, czy w założeniu dobry pomysł nie spali na panewce. W drugiej połowie października trudno o jednoznaczną ocenę, bowiem jak zwykle przepisy są nieprecyzyjne, niekiedy przypadkowe, o wielu podstawowych regulacjach chyba w ogóle zapomniano. Continue reading POZ wprowadza opiekę koordynowaną

E-medycyna – dzisiaj i jutro

Od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczą­ce e-recepty. To już prawie cztery lata, jak wysta­wiamy recepty w formie elektronicznej. To, co u więk­szości lekarzy wywołało wielką obawę, okazało się zbawieniem w okresie pandemii. Dopiero wtedy doce­niliśmy tę wygodę. Obecnie 97 proc. recept ma formę elektroniczną, każdego dnia wystawiane są ich setki tysięcy. Oznacza to, że z „papieru” korzystamy napraw­dę sporadycznie. Continue reading E-medycyna – dzisiaj i jutro

Jak leczyć skuteczniej

Już po raz piętnasty, w dniach 8-10 września 2022 roku, odbyły się Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego,którychorganizatorem była Fundacja Amicus Renis. To niezwykłe spotkanie lekarzy nefrologów – ale także innych specjalności – oraz pielęgniarek dializacyjnych, dietetyków, psychologów, techników i fizjoterapeutów, podczas którego dyskutowano o współczesnych problemach nefrologii, dializoterapii i transplantologii. Continue reading Jak leczyć skuteczniej

Nie mamy kompleksów

W lipcu do budynku po dawnym CUMRiK-u w Krakowie przeniesione zostały Oddział Kliniczny Onkologii, Dzienny Oddział Chemioterapii oraz Poradnia Onkologiczna Szpitala Uniwersyteckiego. 1 sierpnia dołączyło do nich Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi „Breast Unit”, które zyskało nowy Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej. O nowych możliwościach tego ośrodka, a także profilaktyce i leczeniu raka piersi rozmawiamy z jego kierownik dr hab. Dianą Hodorowicz-Zaniewską. Continue reading Nie mamy kompleksów